Mã sinh viên  

Các ký hiệu

  • Xem lịch sử thi.
  • Đăng ký thi lại. Trong trường hợp môn học của bạn chưa đạt nhưng bạn không thấy biểu tượng nào hết, nghĩa là môn đó đã hết thời hạn cho đăng ký.
  • Bạn đã đăng ký thi lại thành công. Nhấn vào một lần nữa sẽ Huỷ đăng ký thi lại.
  • Đăng ký đã được đưa vào danh sách thi, không thể huỷ bỏ được nữa. Lúc này bạn nên xem lịch thi lại để biết địa điểm và thời gian thi.

Ghi chú

  • Điểm thi màu đỏ nghĩa là môn học đó của bạn chưa đạt.
  • Tên môn học bị mờ đi (màu xám) có nghĩa là điểm của môn đó đã được dùng để thay thế cho một môn học khác.
  • Điểm Trung bình chung là những điểm nằm trong chương trình đào tạo (nằm trong học kỳ cụ thể).
  • Những điểm môn học nằm ngoài chương trình đào tạo có thể là những môn bạn đã học, đã thi để trả nợ cho một môn nào đó nằm trong CTĐT.
  • Điểm Rèn luyện quy đổi là điểm trung bình chung của tất cả các học kỳ. Muốn xem chi tiết thì hãy click vào biểu tượng lịch sử thi.
  • Nếu điểm của bạn không chính xác, xin vui lòng vào Hệ thống phản hồi thông tin để thông báo cho Ban khảo thí điều chỉnh.